Dashboard przygotowany w Grafana. Przedstawia podstawowy widok parametrów rejestrowanych przez urządzenie MEW-01. ...